Kontakta oss!

Vi svarar gärna på frågor gällande vår verksamhet!
Kontakta i första hand styrelsens ordförande Linda Rosenberg

 

Linda Rosenberg (ordförande) linda_mosa@hotmail.com, 040 7408030

Carita Ekholm (viceordf.)

Kati Peltonen (kassör) 

Mikael Hägglund (sekreterare) 

 

medlemmar:

Lena Helenius

Anna Schildt

Johanna Sjöholm

Mia Manninen

 

 

suppleanter:

Satu Löfgren

Christel Backlund

Hanna Hägglund

 

Eftermiddagsverksamhetsledare
Pia Hämäläinen

Lärarrepresentant
Patrik Karlsson